Акта школе

Годишњи план рада за школску 2022/23. годину

Правилник о систематизацији 2022.

Извештај о раду за школску2021/22.

Школски програм 2022/2026.

Школски развојни план 2022/27.

Школски програм 2018.

Статут школе 2020.

Правилник о похваљивању и награђивању 2018.

Правилник о безбедности ученика 2018.

Годишњи план рада за школску 2021/22.

Анекс школског програма 2021.