Тимови у школи

Школска 2022/23. година

Руководиоци стручних већа

Стручно веће наставника разредне наставе – С.Цагарић

Стручно веће наставника природне групе предмета- Ј.Жилић

Стручно веће наставника друштвене групе предмета- Б.Веселиновић

Стручно веће наставника физичког васпитања- Д.Дураћ

Тим за професионални развој

 • Мирела Обрадовић, координатор, професор биологије
 • Светлана Цагарић, наставник разредне наставе
 • Јасминка Јевтић, наставник разредне наставе
 • Маја Бабић, педагог

Тим за инклузивно образовање

 • Маја Бабић, координатор, педагог
 • Пера Ескић, професор техничог  и информатичког образовања
 • Љубица Сердар, наставник разредне наставе

    Тим за заштиту ученика од  дискриминације, насиља , злостављања и занемаривања

 • Маја Бабић, координатор, педагог
 • Тања Максић- Тракиловић, наставник разредне наставе
 • Нада Међедовић, наставник разредне наставе

Тим за самовредновање

 • Маја Бабић, координатор, педагог
 • Весна Дабић, наставник математике
 • Мирјана Краник, наставник српског језика
 • Биљана Савчић, наставник математике

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 • Саша Велимировић, координатор, наставник енглеског језика
 • Јелица Жилић, наставник географије
 • Маја Бабић, педагог

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 • Маја Бабић, координатор, педагог
 • Миланка Марић,  наставник математике
 • Крстина Стојиновић, наставник српског језика

Тим за маркетинг

 • Анкица Цањар, координатор, наставник српског језика
 • Бранислав Веселиновић,  наставник историје
 • Љубица Сердар, наставник разредне наставе
 • Јелица Жилић, наставник географије
 • Мирјана Краник, наставник српског језика
 • Маја Бабић, педагог

Тим за професионалну оријентацију

 • Александар Уметић, наставник физичког васпитања
 • Мирјана Краник, наставник српског језика