Прва помоћ

Ученици из Босута на једносменском раду у Кузмину