Запослени

Наставници, стручни сарадници и руководство школе

Директор школе- Александар Војисављевић, професор физичког васпитања и дипломирани кинезитерапеут

Стручни сарадници

Педагог

Маја Бабић, дипломирани педагог

Библиотекар

Невена Тадић, мастер професор српског језика и књижевности

Одељењске старешине

Кузмин

I-1 Јасминка Јевтић, наставник разредне наставе

II-1  Љубица Сердар, наставник разредне наставе

II-2  Јелена Веселиновић, професор разредне наставе

III-1 Светлана Цагарић, професор разредне наставе

IV-1 Зоран Сердар, наставник разредне наставе

V-1 Саша Велимировић, мастер филолог енглеског језика

VI-1 Пера Ескић, професор производно- техничког образовања

VI-2 Јелица Жилић, професор географије

VII-1 Анита Ујфалуш, наставник немачког језика

VIII-1 Биљана Савчић, наставник математике

VIII-2 Мирела Обрадовић, професор биологије и хемије

Босут

I-2/III-2 Татјана Шуша, наставник разредне наставе

II-3 Горан Миражић, наставник разредне наставе

IV-2 Нада Међедовић, професор разредне наставе

V-2 Сњежана Лапчевић, професор енглеског језика

VI-3 Бранислав Веселиновић, професор историје

VII-2 Мирјана Краник, професор српског језика и књижевности

VIII-3 Миланка Марић, наставник математике

Сремска Рача

I-3/III-3 Душица Ердељан, професор разредне наставе

II-4/IV-3 , Светлана Вукајловић професор разредне наставе

Наставници Кузмин, Босут и Сремска Рача

Анкица Цањар, професор српске књижевности и језика

Ана Димитрић, професор енглеског језика и књижевности

Владанка Савић, професор руског језика

Светлана Радаковић, професор биологије

Тамара Нилић, мастер хемичар

Жељко Паунковић, професор ликовне културе

Синиша Орловић, професор музичке културе

Оливера Чекеринац, професор историје

Љиљана Митровић, професор историјe

Јован Свилар, професор физике

Весна Дабић, наставник математике

Милан Подунавац, наставник технике и технологије

Александар Уметић, професор физичког васпитања и тренер фудбала

Дамир Дураћ, професор физичког васпитања

Предраг Жупунски, професор информатике

Бранко Цабунац, наставник верске наставе

Предраг Симић, наставник верске наставе